Konserwacje i Rejestracje urządzeń dźwigowych
Oferuje kompleksowy zakres usług związanych z eksploatacją urządzeń dźwigowych: podnośników hydraulicznych i pneumatycznych, wózków widłowych, podestów ruchomych, podestów nożycowych.

 

Specjalizujemy się w następujących obszarach:

Montaż 

Konserwacje zgodne z wymogami UDT,

Przeglądy,

Przygotowanie dokumentacji technicznej,

Naprawy główne,

Naprawy bieżące

 

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, urządzenia dźwigowe stwarzające zagrożenia podlegają dozorowi technicznemu.

Montaż i konserwacje może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT
www.udt.gov.pl/HTML/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=220